Elisabeth Gro Christensen

Advokat Elisabeth Gro Christensen

Tlf.nr.: 46380257

e-mail: egc@hestetorvet.dk

Beskikkelse: 2018

CVR-nr. 40092935 

Klientkonto i Sparekassen Sjælland-Fyn

Virksomheden er personligt drevet og der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

linkedin

​Jeg kan hjælpe dig indenfor bl.a. nedenstående emner og forsøger så vidt muligt at give dig en fast pris, så du nemt kan forholde dig til omkostningerne. Du kan altid ringe og få en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte din sag og mulighederne for en løsning.

Familie-/arveret:

-testamenter

-ægtepagter

-fremtidsfuldmagter

-dødsbobehandling

-skilsmisser

Lejeret:

Som en af kontorets specialister i lejeret kan jeg rådgive og repræsentere dig i boligretssager ved Boligretten, fogedretten samt under Huslejenævnets behandling af sagen. Det kan bl.a. være i sager vedr.

-ophævelse/opsigelser af lejemål

-udsættelser ved fogedretten

-tvister ved Huslejenævn

-fraflytningskrav

-gennemlæsning af lejekontrakter

Straffesager (forsvarer/bistandsadvokat)

Jeg har mange års erfaring med straffesager qua min baggrund som tidligere anklager ved by- og landsret og kan yde dig bistand både som forsvarer og bistandsadvokat.

Forsvarer

Som forsvarer kan jeg bistå under hele sagen, herunder

·​være til stede under politiets afhøring af dig,

·​gennemgå politiets efterforskning med henblik på at finde sagens svage sider og evt. yderligere indhentelse af beviser

·​forberede dig til en evt. retssag

·​møde i retten ved din side som din forsvarer

·​vejlede dig om den efterfølgende proces herunder ankeforhold, afsoning, erstatning

Du har ret til selv at vælge, hvem du ønsker at have som din forsvarer. Taksterne herfor er fastsat af Landsretspræsidenterne og du finder dem her

Bistandsadvokat

Som offer for bl.a. vold, røveri, voldtægt og seksualforbrydelser har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat uden omkostninger for dig. En bistandsadvokat kan være med dig under afhøring hos politiet, følge med dig i retten under afhøringen af dig, bistå dig med at opgøre et evt. erstatningskrav samt orientere dig om sagens udfald.

Advokaterne Hestetorvet​

Hestetorvet 7

4000 roskilde

CVR: 86816415

​Flemming Wahrén

Direkte: 4638 0253

Mail: fw@hestetorvet.dk

CVR: 86816415

​Elisabeth Gro Christensen

Direkte: 46380257

Mail: egc@hestetorvet.dk

CVR: 40092935

​Gorm Beck

Direkte: 4638 0259

Mail: gormbeck@hestetorvet.dk

CVR: 32861857