Rådgivning - BISTAND - retssager​

​Advokaterne Hestetorvet er et kontorfællesskab af selvstændige og uafhængige advokater og advokatfirmaer, som udover høj faglighed lægger vægt på at være tilgængelige og uformelle i vores tilgang.

Vi driver vores virksomhed fra charmerende lokaler på et af Roskildes inciterende ældre torve, lige overfor Roskilde station, og for enden af byens gågade.

Vi er lette at nå både med bil og offentlige transportmidler, og her er gode parkeringsmuligheder.

Vi dækker alle almindeligt forekommende retsområder indenfor erhvervs-, privat-, og strafferet.

Til alle typer af klienter lægger vi vægt på at yde solid rådgivning af høj kvalitet.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning i Tryg.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler (som findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk )

I tilfælde af banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både på klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, eller indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Mette Hoeck / Advokat Elisabeth Gro Christensen / Advokat Flemming Wahren og / eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og / eller adfærden til Advokatnævnet , Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Det foretrækkes, at klagen først sendes til den sagsbehandlende advokat, således at en evt. uenighed kan løses i mindelighed.

Ring og hør nærmere på tlf.: +45 46 35 07 70 eller send en e-mail til advokat@hestetorvet.dk

We are a law practice comprised of independent lawyers and law firms.

We are domiciled in the ancient city of Roskilde in the close vicinity of Copenhagen.

Our office is overlooking one of the old squares that also boasts Roskilde Central Train Station and our venue makes it easy to reach us by train and car.

We cover all the important areas of law and put emphasis on offering sound and tenable legal advice and support based on many years of practice.

Call for more information on +45 46 35 07 70 or send us an email to advokat@hestetorvet.dk

​Advokaterne Hestetorvet

Elisabeth Gro Christensen

Advokat (L)

Flemming Wahrén

Advokat (H)

Mette Hoeck

Advokat

Advokaterne Hestetorvet​

Hestetorvet 7

4000 roskilde

CVR: 86816415

​Flemming Wahrén

Direkte: 4638 0253

Mail: fw@hestetorvet.dk

CVR: 86816415

​Elisabeth Gro Christensen

Direkte: 46380257

Mail: egc@hestetorvet.dk

CVR: 40092935

​Mette Hoeck

Direkte: 28184466

Mail: mh@hestetorvet.dk

CVR: 39038439